Kategoriler
SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR

İstenilen Belgeler

Şirketler için;
İmza sirkülerinin orjinali. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.
Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Ortaklık ve iş alanını gösteren)
Vergi Levhası fotokopisi
Kimlik Fotokopisi (Önlü -arkalı)

Şahıs Firmaları için;
İmza beyannamesinin orjinali. (Firma sahibinin imzası ve imza beyannamesindeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.
Vergi Levhası fotokopisi
Kimlik Fotokopisi (Önlü -arkalı)

Önemli:
***4C Tüketim Mlz.Ltd.Şti. için düzenlenen Bayilik sözleşmesinde E-Bayi için tek bir şifre tanımlanır. E-Bayi aldığı şifreyi değiştirdiğinde, değişiklik sadece Kurumsal giriş için geçerli olacaktır.

***Sözleşmenin Tüm sayfalarıtek tek imzalanmalıdır. Sözleşme imza sirküleri olan yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmalıdır, aksi takdirde sözleşme işleme konulmayacaktır.

Hizmet Sözleşmesini indirmek için tıklayınız.