Kategoriler

Üye Kayıt Bilgileri

* :
* :
* :
* Telefon (GSM):
* :
* :

  4C Müzik özel teklif ve kampanyalarından haberdar olmak istiyorum
  Üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Sözleşmeyi firma bilgilerinizi dahil ederek indirmek için lütfen hizmet sözleşmesi indirme sayfasına geçiniz.

Web Sitesi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi
1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'Web Sitesi Üyesi' olarak anılacaktır) arasında yapılmış olup,
tarafların Ticaret Siciline kayıtlı açık adresleri aşağıda olduğu gibidir.
4C Tüketim Mlz.İhr.İth.Ltd.Şti..,
Asmalımescit Mah. Yemenici Abdüllatif Sok. Aksoy Han No:15 Kat:1  pk:34430 BEYOĞLU  /   İSTANBUL 
 
2) SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu sözleşme 4C’in internet üzerinden bayilerine çevrimiçi ürün satışı yaptığı www.4cmusic.com adresinde üyelik sistemi ve bu üyelik sisteminin sağladığı elektronik ortamda alış-veriş, ürün fiyat ve stoklarıyla ilgili bilgiler, elektronik ortamda finansal işlemler için ödeme araçları ve ilgili ödeme koşulları ile gizlilik, çalışma yöntemi, mücbir sebepler, sözleşmenin devri, feshi ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kuralları ve 4C ile Web Sitesi Üyeisi’nin karşılıklı yükümlülüklerini belirler.
3) ÜYELİK SİSTEMİ
a) Hesap: Web Sitesi Üyeisi kayıt olurken şirket yetkilisi için Kullanıcı Adı ve Parola belirleyerek hesap oluşturur. Web Sitesi Üyeisi istediği takdirde değişik yetkilere Alt Hesaplar belirleyebilir ve bunların şirketi içinde yetki vermek istediği kişilerce kullanılmasını,4cmusic.com adresine belirli işlemlerin bu kişilerce yapılmasını sağlayabilir. Bu kişilerin yapacakları işlemlerdendoğabilecek tüm sorumluluk Web Sitesi Üyeisi’nin kendisine aittir.
b) Kullanıcı Adı: Web Sitesi Üyeisi 4cmusic.com adresine giriş yapmak için kullanıcı adı olarak kendisinine ait veya kendisinin belirlediği alt hesaplara ait eposta adreslerini kullanır.
c) Parola: Web Sitesi Üyeisi kayıt olurken Parola oluşturur. Parolanın değiştirilmesi ve korunması tamamen Web Sitesi Üyeisi’nin sorumluluğunda olup 4C parola kullanımıyla ilgili doğabilecek problemlerden sorumlu olmayacaktır.
d) Kullanım: Web Sitesi Üyeisi’nin 4cmusic.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için Hesap bilgilerini yani, kullanıcı adı ve parolasını girmesi gerekmektedir. 4C kendi takdirine bağlı olarak önceden bildirmeksizin Web Sitesi Üyeisiİ’ne bu hizmeti vermekten sakınabilir.
4) Web Sitesi Üyesi’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Web Sitesi Üyeisi kendisi tarafından doldurulacak kayıt formunun ve vereceği her turlübilginin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı
veya noksan olmasından dolayı doğabilecek her türlu zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve söz konusu durumlarda Web Sitesi Üyeisinin üyeliğinin 4C tarafından tek taraflı olarak derhal sona erdirileceğini,
b) Verilen siparişlerde 4C’in belirleyeceği kredi limitleri dahilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, kredi limiti yetersiz veya hiç yok ise ödemeyi kredi kartı ile yada mal tesliminde nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, bu işlemlerden dolayı 4C’in doğabilecek bütün zararlarını tazmin edeceğini,
c) Sisteme tanımladığı Alt Hesaplar veya kendi Hesabı ile yapacağı tüm işlemlerden bizzat kendisin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını,
d) Servis kullanımı esnasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj ve bilgilerden 4C’in sorumlu olmayacağını,
e) 4cmusic.com ’de sunulan hizmetlere 4C tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeyi ve yazılımı hiçbir surette değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, 4C ’in uğrayabileceği her türlu zararı tazmin etmeyi,
f) Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaşmalar ve kanunlara karşı, ırkçı, ahlak dışı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı,
g) 4C ’in izni olmadan bu servislerde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir surette reklâm yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı,
h) Hesap bilgilerinin yetkisiz kişilerce kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü münhasıran yetkili olduğunu,4C ’in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını,
i) Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
j) Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
k) Servisleri kullanılarak elde edilen tüm kayıt ve bilgilerin kullanıcı rızası dahilinde elde edildiğini, bunların kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer sorumluluğun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı 4C ’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını,
l) 4C ’in dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
m) Kurallara aykırı davrandığı taktirde 4C ’in hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve Web Sitesi Üyeisini servis dışına çıkarma ve sistemi kullanımına son verme hakkına sahip olduğunu,
n) 4C ’in kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
o) Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kaydetmemeyi, kötüye kullanmamayı,
p) Mal teslimi sırasında istenildiği taktirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere (teslim fişi / sevk irsaliyesi / faturada teslim alan bölümü ) imza atmak ve şirket kaşesi basmak zorunda olduklarını, imza atamadıkları ve şirket kaşesini basmadıkları taktirde ürünlerin kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
q) Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan şahsın ürünü teslim almaya dair Web Sitesi Üyeisi firmaya ait antetli kağıda imzalı ve kaşeli bir “teslim alma yetki belgesi” ve imza sirküleri ibraz etmesi ve teslim belgesini teslim almaya yetkili kişi adına bu şahsın imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı taktirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılabileceğini,
r) 4C tarafından verilen servislerin, bilgilerin ve yazılımların telif hakkının 4C ’e ait olduğunu, bunları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını, bilgileri ifşa etmeyeceğini,
s) Kredi kartı ile yapılan işlemlerde doğabilecek kayıp-çalıntı kart, iptal, dolandırıcılık vesaire tüm riskler Web Sitesi Üyeisiİ’nin üzerinde olup, çıkabilecek zararlarla ilgili olarak hiçbir şekilde 4C ’e rücu edilmeyeceğini, hiçbir talepte bulunulmayacağını, doğabilecek zararların derhal Web Sitesi Üyeisi’nin cari hesabına borç olarak kaydedileceğini yada 4C tarafından talep edildiğinde derhal ve nakden ödeneceğini kabul eder.
5) 4C ’NİN YÜKÜMLÜKÜKLERİ
a) 4C , 4cmusic.com ’da yer alan bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir.
b) 4C , 4cmusic.com sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak çalışmasını sağlar.
c) 4C , sipariş verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek bayilerine teslim eder. Ancak 4C  dışında veya 4C 'in bilgisi dahilinde oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz.
d) 4C , 4cmusic.com ’den verilen siparişleri, mevcut stok ve lojistik imkanlarına göre hızlı bir şekilde Web Sitesi Üyeis’ne teslimini gerçekleştirmek için azami çaba gösterir.
6) 4C ’YE VERİLEN YETKİLER
a) 4C , herhangi bir zamanda 4cmusic.com  sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı 4C 'in, web sitesi üyesine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
b) E-BAYİ tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun Web Sitesi Üyelik Sözleşmesini imzalayıp, kaşeleyip ekleriyle birlikte 4C 'e göndermesinden sonra web sitesi üye hesabı kullanıma açılır. Hesap bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesinden dolayı web sitesi üyesİ’nin uğrayacağı zararlardan 4C sorumlu tutulamaz.
c) 4C , web sitesi üyesi’nin Hesaplarını kullanmasını hiçbir ihtara ve açıklamaya gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir.
d) 4C , 4cmusic.com  servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
e) 4C , web sitesi üyesiİ'nin 4cmusic.com ’den başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden 4C  sorumlu olmayacaktır.
f) 4C , 4cmusic.com  Hesap sahiplerini dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. Ortamda bulunacak dosyaların saklanması, silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı 4C sorumlu değildir.
g) 4cmusic.com  üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını belirlemeye ve değiştirmeye 4C yetkilidir. Sipariş girildikten sonra 4C  yukarıda belirtilen değişiklikleri yapabileceği gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile 4C’in stok yapısı ile sınırlıdır. 4C siparişi aldıktan sonra, siparişi iptal ederek, web sitesi üyesi’nin ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade edebilir.
4C ’in herhangi bir nedenle sipariş verilen ürünü teslim edememesi veya geç teslim etmesi halinde web sitesi üyesi’nin hesabına iade edilmesi gereken bedelden dolayı web sitesi üyesi gecikme faizi, fiyat farkı, kur farkı vb. herhangi bir sebeple bedel talep edemez. web sitesi üyesiİ’nin sipariş verilen ürünü teslim edememesi veya geç teslim etmesinden kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan 4C  sorumlu tutulamaz.
h) 4C , ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde web sitesi üyesi'nin hizmetlerden yararlanabilmesi için 4cmusic.com  ana sayfasında veya oturum açma sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ile ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, “onay” butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde web sitesi üyesi'nin üyeliği 4C  tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.
i) 4C önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın, gerekli gördüğü takdirde üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren servisler halinde dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir.
j) 4C  mevcut kredi limitleri yeterli, kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde web sitesi üyesi'nin alış veriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir.
k) 4C  sistem üzerinden almış olduğu siparişleri kendi belirleyeceği kargo veya diğer taşıma araçları ile web sitesi üyesine ulaştırabilir.
l) 4C , E-BAYİ’nin sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerinin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam v.b ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
m) 4C  gerektiğinde 4cmusic.com  üzerinden verilen siparişleri 4C Sultangazi ve 4C Beyoğlu üzerinden faturalandırabilir ve/veya sevk edebilir.
7) VERGİLENDİRME
4C ’in  4cmusic.com  üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut vergi kanunlarına göre vergilendirilir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar bu sistem üzerinden yapılmayacaktır. Vergi kanunlarında ileride yapılabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi kanunları uyarınca web sitesi üyesi’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.
8) KREDİ KARTI KULLANIMI
Kredi kartlarının kullanılması durumunda, 4C  ürün teslimini web sitesi üyesi’nin bu sözleşmede imzası bulunan ve şirketi temsile yetkili kişisine yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı web sitesi üyesi sorumlu olacak ve 4C’in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Verilen siparişlerin Mobil POS cihazı, sanal POS, taksitli kart veya mail order ile ödenmesi durumunda Müşteri yaptığı ödemenin ve kullandığı kredi kartlarının tüm sorumluluğunu taşır. web sitesi üyesi şirketine ait, kişisel veya üçüncü şahıslara ait kredi veya taksitli kartların sanal – Mobil POS veya mail order olarak kullanılması sonrası kart sahibinin banka veya 4C ’den talep edeceği her türlü maddi tazminat talebinin 4C ’e ödeneceğini kabul eder.
9) ÜRÜN TESLİMATI
4C  sistem üzerinden almış olduğu siparişleri, giriş sıralamasına uyarak, mevcut stok yapısına göre kendi belirleyeceği dağıtım yöntemini kullanarak web sitesi üyesine teslim eder. Ürünler teslimatla ilgili doğabilecek zararlara karşı 4C ’in anlaşmalı olduğu kargo şirketi tarafından sigortalıdır. web sitesi üyesi kargoyu teslim alırken, taşıma sırasında oluşan hasarların kargo şirketi tarafından tutanak ile kayıt altına alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Kargo şirketi tarafından tutanak ile belirlenmemiş zararlardan 4C sorumlu olmayacaktır. Ürün teslimatı web sitesi üyesi’nin seçeneğine göre 4C ’in anlaşmalı olmadığı bir kargo şirketi ile yapıldığı takdirde taşıma koşulları 4C tarafından belirlenmediği için bu teslimatlarla ilgili doğabilecek zararlardan 4C  sorumlu olmayacaktır. Taşıma ücretlerinin 4C  ya da web sitesi üyesi tarafından ödenmesi konusunda 4C  tek taraflı olarak istediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Taşıma ücretinin tarafından ödenmesi halinde, birinci defada web sitesi üyesi yerinde bulunamayıp teslim gerçekleşmez ise bu siparişle ilgili olarak bu aşamadan sonraki taşıma ücretlerinin tamamı web sitesi üyesi tarafından ödenir.
web sitesi üyesi’nin malı teslim almak istememesi veya yerinde bulunamaması halinde taşıma ücreti web sitesi üyesi’nin cari hesabına borç kayıt edilecek, siparişin kredi kartı ile yapılması halinde, bu tutar kredi kartından tahsil edilecektir. Bu durumlarda sipariş iptal edilmiş sayılacak ve 4C ’in bu siparişten dolayı uğramış olduğu zararlar web sitesi üyesi tarafından tazmin edilecektir.
10) ÜRÜN İADESİ
4C  tarafından yanlış teslim edilmiş, ilk kullanım sırasında arızalı olduğu 4C  servisi tarafından onaylanmış, üretici firma tarafından yayınlanmış spesifikasyonlara uymayan ürünler, faturası ibraz edilmek şartıyla satış tarihinden itibaren 7 gün içinde iade alınır. Ürünün iade alınabilmesi için eğer ürün ambalajsız satılıyorsa yıpratılmamış; eğer ambalajlı satılıyorsa orijinal ambalajı içinde olmalıdır. İade sırasında 4C servisi tarafından ambalajı, dokümanları ve/veya standart aksesuarları eksik ya da hasarlı olduğu tespit edilen ürünlerin iadesi kabul edilmez.
web sitesi üyesi iade edilecek ürünler için iade faturası kesmelidir. 4C tarafından hatalı  gönderilen ürünlerin iade edilmesi durumunda kargo bedeli 4C  tarafından ödenir.
11) KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulmadığı hususunda yemin teklif etme hakkından peşinen feragat ettiklerini taraflar beyan ve taahhüt eder.
12) GİZLİLİK
web sitesi üyesi sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde 4cmusic.com sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi ve kendi hesap bilgilerini üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. 4C , web sitesi üyesi’nin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verdiğinin tespit etmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, web sitesi üyesi’nin bu konuda 4C ’in uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.
13) UYGULANACAK HÜKÜMLER
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükuümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.
14) YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İstanbul İcra
Daireleri yetkili olacaktır.
15) YÜRÜRLÜK
web sitesi üyelik Sözleşmesi, sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
16) FESİH
İş bu sözleşme 4C  veya web sitesi üyesi’nin dilediği zamanda karşı tarafa yazılı bildirimi ile sona erdirilebilir.
İş bu sözleşme 16 (on altı) maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca
okunarak 30/11/2011 tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır.
 
 
4C Tüketim Malzemeleri İhr.İthalat Tic. Ltd. Şti.